ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Το Βραβείο «Χρήστος Λαμπράκης» απονέμεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσώπων, οργανισμών ή προγραμμάτων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και την διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την απασχόληση