ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2023

Νοέμβριος 2022

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2022

Μάρτιος 2022

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2022

Οκτώβριος 2021

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2021

Δεκέμβριος 2021

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2021

Ιανουάριος 2021

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2021

Νοέμβριος 2020

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2020

Δεκέμβριος 2020

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2020

Φεβρουάριος 2021

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2020

Οκτώβριος 2019

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2019

Ιούνιος 2020

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Ιούνιος 2020

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2019

Φεβρουάριος 2019

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2018

Ιούνιος 2019

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Μάρτιος 2018

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2018

Φεβρουαρίος 2018

Ισολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη της 31ης Δεκεμβρίου 2017

Απρίλιος 2017

Ταμειακός Απολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη 2017

Σεπτέμβιος 2018

Προϋπολογισμός Ιδρύματος Λαμπράκη έτους 2017

Νοέμβριος 2016